Zapisy

Zapisy na biegi zawody prowadzone są na stronie Chronotex.

Zapisy na bieg główny:

http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=195

Zapisy na biegi dzieci:

http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=196

Reklamy